Shenzhen

37/F, New World Center Shenzhen
No. 6009 YiTian Road, FuTian District
Shenzhen 518026
China

Tel: +86-755-828-72228

Fax: +86-755-828-72105